אירועים

".הזמנה ליום עיון בנושא "אפיקי מימון, ניהול אשראי והתנהלות אפקטיבית מול בנקים

חברים יקרים, 

אנחנו מזמינים אתכם להשתתף ביום עיון בנושא "אפיקי מימון, ניהול אשראי והתנהלות אפקטיבית מול בנקים". 

עו"ד אורית ישראלי ועו"ד רועי גרוס ממשרדנו מבטיחים להרחיב אופקים ולתת הרצאה מרתקת לגבי כל מה שחשוב 

שתדעו על מימון בנקאי ומימון מוסדי.

מצ"ב פרטים להרשמה