אירועים

ועידת התעשיינים 2015

המסורת ממשיכה וגם השנה תיערך וועידת התעשיינים באילת בהשתתפות פעילה של עמית, פולק, מטלון ושות'.

הוועידה תתקיים בין התאריכים 25-28.11.2015, ותעסוק ב"העלאת הפריון בתעשייה". כתמיד, הוועידה תכלול תוכנית עשירה של תכנים מקצועיים, לרבות הרצאות של אנשי מפתח בממשל ובמשק. 

כיועצים המשפטיים של התאחדות התעשיינים משרדנו נותן חסות לוועידה ולוקח חלק משמעותי בתכניה. 

כך, בין היתר, ירצה במסגרת הועידה עו"ד אלדד כורש, השותף המנהל במשרדנו, בנושא "הרשות להגבלים עסקיים – סמכות ללא אחריות". בהרצאתו יסקור עו"ד כורש את מסע איסוף הסמכויות של הממונה על ההגבלים העסקיים בשנים האחרונות, באופן המאפשר לו להתערב בהחלטות ניהוליות של חברות שונות, מבלי שיהיה בעל ידע מקצועי מתאים לקבלת החלטות מסוג זה ומבלי שיקח על עצמו אחריות כלשהי לתוצאות החלטותיו, לרבות גרימת נזקים כלכליים והפסדים כספיים לחברות.

להרשמה לחץ כאן.