ניוזלטרים ועדכונים משפטיים

עדכוני חקיקה ופסיקה בתחום דיני המכרזים

עדכון החקיקה עוסק בהצעות חוק חדשות הנותנות עדיפות לעסקים מהפריפריה ואוסרות דרישת תואר אקדמי שאינו רלוונטי כחלק ממכרז ציבורי.

בנוסף, מפורטים עדכוני פסיקה מבית המשפט העליון ומבית המשפט לעניינים מנהליים בדיני המכרזים המהותיים והפרוצדוראליים.

 

העדכון המשפטי נכתב על ידי מחלקת המשפט המנהלי והמכרזים של משרדנו.

 

לעדכון המלא לחץ כאן.