חדשות

עו"ד אלדד כורש, השותף המנהל במשרדנו, הרצה היום בוועידת התעשיינים השלישית שנערכת בימים אלה באילת.כיועצים המשפטיים של התאחדות התעשיינים משרדנו נותן חסות לוועידה ולוקח חלק משמעותי בתכניה.

עו"ד אלדד כורש, השותף המנהל במשרדנו, הרצה היום בוועידת התעשיינים השלישית שנערכת בימים אלה באילת.כיועצים המשפטיים של התאחדות התעשיינים משרדנו נותן חסות לוועידה ולוקח חלק משמעותי בתכניה.

הרצאתו של עו"ד כורש נשאה את הכותרת "הרשות להגבלים עסקיים- סמכות ללא אחריות" ובה שיתף את הנוכחים בתמונת המצב על בסיס ניסיונו בתחום. בין היתר אמר עו״ד כורש "הסיכול הממוקד להפחתת הנטל הבירוקרטי בישראל עליו דיברו בכירי הממשלה, הוא סיכול של התעשייה ולא של הבירוקרטיה. רשות ההגבלים העסקיים שמטרתה המקורית הינה להגן במקום שבו נפגעת התחרות במשק, קיבלה בשנים האחרונות תפקיד נוסף של "אדריכלית שוק". שינוי זה, עיקרו בתיקוני חקיקה שהועברו על ידי רשות ההגבלים העסקיים לאישור הכנסת. חברי הכנסת, שהצבעתם נגועה פעמים רבות בפופוליזם, אישרו חוקים אשר אפשרו לרשות לחרוג מתפקידה המקורי ולאמץ לעצמה תפקידים מהותיים נוספים". כורש הוסיף ואמר, "לתהליך שבו רשות ההגבלים העסקיים מקבלת תפקיד של רשות מעצבת שוק שבמסגרתו היא מכתיבה לעסקים התנהלות יומיומית – אין אח ורע בעולם. בעוד שקבלת סמכות תמיד מלווה גם בקבלת אחריות מצד הגוף המוסמך, הרי שהרשות להגבלים העסקיים אינה אחראית להשלכות ולתוצאות של החלטותיה. בכך למעשה עסקים רבים נפגעים ואין להם ממי להיפרע. מדובר בפגיעה ממשית בשוק החופשי".

במסגרת הרצאתו, עו"ד כורש ציטט את ראש הממשלה, בנימין נתניהו ואת שר החינוך ויו"ר המל"ג, נפתלי בנט, שהביעו את עמדתם הנוקבת בנוגע לבירוקרטיה הרבה שקיימת בארץ והצורך למגר אותה. אולם בפועל הצביע כורש, על יישום הפוך של הממשלה בעניין זה.