חדשות

פוטנציאל מתחת לאדמה.

עו"ד ענת מולכו התראיינה במוסף הנדל"ן של ה- The Marker, לכתבה בעניין השימוש הגובר במרתפים בבתי מגורים, למגורים. 

עו"ד מולכו פירטה אודות הליך הרישוי המתיר הנפקת היתרי הבניה לבניית המרתפים, תוך התייחסות לשימושים המותרים בהם. 

בין היתר, עו"ד מולכו הביעה עמדתה, כי נוכח מצוקת הדיור, יש מקום לבחון ברצינות את האפשרות להכשרת מרתפים למגורים במקרים המתאימים, תוך הבטחת איכות חיים ראויה. הנושא מחייב בחינה של האפשרות להגדלת הצפיפות באזורי המגורים בהיבטים של התכנון העירוני (שירותי עירייה, צירי תנועה, תקני חנייה וכו') וכן של הבטחת טיפול ראוי בסכנות בריאותיות אפשריות במגורים במרתפים (כגון, מחסור באור, רטיבות וריכוזים מסוכנים של גז הראדון בקרקע).

לכתבה המלאה.