חדשות

פרצה קוראת למליונים

עו"ד אסף אורן התראיין לידיעות רחובות במסגרת כתבה שעסקה בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז, במסגרתו בוטל חיוב בגין היטל השבחה של מיליוני ש"ח. בכתבה הסביר אסף כי מוכר של קרקע רשאי לנצל את פרק הזמן שבין פרסום ברשומות של תוכנית משביחה לבין כניסתה של התוכנית לתוקף כדי למכור אותה מבלי שיידרש לשאת בהיטל השבחה בגינה. עוד ציין כי מדובר בתכנון מס לגיטימי שחשוב לדעת לנצל אותו כדי להימנע תשלום היטל השבחה שעשוי להגיע למאות אלפי שקלים, ואף למעלה מכך.

לכתבה המלאה, לחצו כאן 

 לכתבה השניה, לחצו כאן