פרסומים

האם לתאגידי המים והביוב סמכות להטיל חיובים על מכוני טיהור השפכים?

עו"ד אמיר פיש ממחלקת איכות הסביבה של משרדנו מסביר במאמרו מדוע כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א-2011, שתכליתם להביא למצב בו המפעלים משלמים תשלום המהווה את העלות הריאלית של הטיפול בשפכי המפעל, הינם בפועל רחבים מדי. הדבר הופך למעשה את תשלום האגרה לטיפול בשפכי המפעל מצד המכון לטיהור שפכים לקנס עונשי.
לדבריו: "הבעיה העיקרית היא שהכללים, שנועדו ליצור זיקה בין העלות של הטיפול לבין התשלום של המפעל, הפכו למעשה למנגנון ענישה שבו מוטל קנס כבד בשיעור שאין לו זיקה של ממש, ולעיתים אף אין לו זיקה כלל, בין איכות השפכים לבין ‘הקנס’ שנגבה עבור עלות הטיפול בהם".

 

לידיעה המלאה ב"הנדסת מים"- מגזין המים הישראלי לחץ כאן (גיליון 88, עמודים 31-30)