פרסומים

קווים מנחים של הרשות להגנת הפרטיות בשראל לגביי מצלמות מעקב במקום העבודה

ב -17 באוקטובר פרסמה רשות הגנת המידע בישראל, אשר שינתה לאחרונה את שמה להרשות להגנת הפרטיות (לשעבר רמו"ט) הנחיות בנוגע לשימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה. ההנחיות החדשות מהוות חומרים משלימים להנחיות קודמות בנושא הכללי יותר של שיקול הפרטיות בשימוש במצלמות מעקב.

קראו את המאמר המלא מאת עו"ד גל עומר.